Ivana Čečilová

cesty třetího tísíciletí

Hundertwasser dům
Hundertwasser dům
Hundertwasser dům
Hundertwasser dům
Hundertwasser dům
památník Marie Terezie mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem
Přírodovědné muzeum
Uměleckohistorické muzeum
vstupní brána c. a k. paláce Hofburg
Hofburg
Hofburg
přes městský park Volksgarten pohled na radnici
Hofburg - Švýcarský dvůr
Švýcarská brána v Hofburgu
Hofburg
Hofburg- nejstarší část
Hofburg
Hofburg - vstup do muzea Sissi
Hofburg - vstup do muzea Sissi
brána Hofburgu
brána Hofburgu
kostel sv. Michala
vykopávky římských památek na Michalském náměstí
kašna na Michalském náměstí
Josefsplatz
Josefsplatz a budova jízdárny
V přízemí jsou zde od dob Karla VI. stáje lipicánů - slavná Španělská jezdecká škola
Augustiniánský kostel- ve stříbrných urnách uložena srdce habsburských panovníků
Augustiniánský kostel
Augustiniánský kostel
Josefsplatz - císař Josefa II.
hotel Sacher
Kapucínský kostel, kde jsou pohřbeni všichni císaři habsburského rodu
Kašna Donnerbrunnen na náměstí Neuer Markt
Morový sloup - r. 1679 si mor vyžádal 75 000 obětí
Morový sloup - r. 1679 si mor vyžádal 75 000 obětí
Chrám sv. Petra
Chrám sv. Petra
Chrám sv. Petra
v tomto domě bydlel T.G.Masaryk v době svých sludií 1870-1873
Katedrála sv. Štěpána
Katedrála sv. Štěpána
Katedrála sv. Štěpána
Katedrála sv. Štěpána - hra světel přes barevné vitráže
Katedrála sv. Štěpána
Katedrála sv. Štěpána
Katedrála sv. Štěpána
Katedrála sv. Štěpána
Katedrála sv. Štěpána
ulička s kostelem sv. Petra
náměstí Hoher Markt a orloj z r. 1917
náměstí Hoher Markt a orloj z r. 1917
Kostela svatého Ruprechta z 8.stol. - nejstarší ve Vídni
Kostela svatého Ruprechta z 8.stol. - nejstarší ve Vídni
stará židovská čtvrť
Kašna Vermählungsbrunnen na Hoher Markt
budova Staré radnice
Česká dvorská kancelář z doby monarchie
Česká dvorská kancelář z doby monarchie
Kostel Maria am Gestade
Kostel Maria am Gestade
Kostel Maria am Gestade
Kostel Maria am Gestade
Kostel Maria am Gestade
Kostel Maria am Gestade
Judenplatz, dřívější židovská čtvrť ve Vídni
Judenplatz, dřívější židovská čtvrť ve Vídni
Památník židovských rakouských občanů, kteří zahynuli v koncetračních táborech
Památník židovských rakouských občanů, kteří zahynuli v koncetračních táborech
malebná zákoutí Vídně
r.1762 poprvé v tomto domě zahrál Mozart před veřejností
kostel Am Hof - z terasy udělil r. 1782 papež Pius VI. obyvatelům Vídně požehnání Urbi et orbi
mariánský sloup ze 17. století s alegoriemi moru, hladu, války a malověrnosti
cukrárny v uličkách Vídně
s Pinocchiem v uličkách Vídně
Albertina z roku 1781, kde je umístěna světoznámá grafická sbírka
Albertina
krásné schodiště Albertiny
krásné schodiště Albertiny
Albertinaplatz -Memorial proti válce a fašismu
Albertinaplatz - Augustiniánský kostel a Albertina
Albertinaplatz - Augustiniánský kostel a Albertina
náměstí Freyung
náměstí Freyung-palác Daun-Kinsky
kašna Austria na Freyungu - alegorické zobrazení Rakouska
bývalý minoritský kostel, dnes "Italský kostel P. Marie Sněžné "
bývalý minoritský kostel, dnes "Italský kostel P. Marie Sněžné "
Minoritský kostel s mozaikovou kopií Leonardovy Poslední večeře
Burgtheater
Burgtheater a radnice
Burgtheater
budova radnice
radnice
Parlament s radnicí v pozadí
Parlament a fontána Pallas Athény, sochy na podstavci znázorňují čtyři řeky tehdejšího císařství - Dunaj, Inn, Vltavu a Labe
Parlament
Parlament
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
Zámek Schönbrunn - letní rezidence císařské rodiny
343 schodů na jižní věž chrámu sv. Štěpána
Vídeň po 343 schodech jižní věže sv. Štěpána
Vídeň po 343 schodech jižní věže sv. Štěpána
Vídeň po 343 schodech jižní věže sv. Štěpána
Vídeň po 343 schodech jižní věže sv. Štěpána
Vídeň po 343 schodech jižní věže sv. Štěpána
Vídeň po 343 schodech jižní věže sv. Štěpána
Vídeň po 343 schodech jižní věže sv. Štěpána
uličky Vídně
moderní kašna
v zahradě Volksgarten
zahrada Volksgarten se sochou císařovny Sisi
zahrada Volksgarten
zahrada Volksgarten - socha císařovny Sisi
zahrada Volksgarten
náměstí mezi Leopoldovým muzeem a muzeem moderních umění
náměstí mezi Leopoldovým muzeem a muzeem moderních umění
přejíždíme Dunaj a vracíme se domů
přejíždíme Dunaj a vracíme se domů