Ivana Čečilová

cesty třetího tísíciletí

Marsaxlokk - rybářské městečko na Maltě
Marsaxlokk - rybářské městečko na Maltě
Marsaxlokk - rybářské městečko na Maltě
Farní kostel Panny Marie v Marsaxlokku
Farní kostel Panny Marie v Marsaxlokku
Farní kostel Panny Marie v Marsaxlokku
Farní kostel Panny Marie v Marsaxlokku
kolem baziliky Krista Krále ve městě Paola
kolem baziliky Krista Krále ve městě Paola
kolem baziliky Krista Krále ve městě Paola
Tarxien - vykopaný prehistorický megalitický chrám
Tarxien - vykopaný prehistorický megalitický chrám
Tarxien - vykopaný prehistorický megalitický chrám
Tarxien - vykopaný prehistorický megalitický chrám
Dolmen hotel - název získal od megalitické stavby dolmenu ze 3. stol. př. n. l., jehož pozůstatky se nacházejí v hotelové zahradě
Dolmen hotel - název získal od megalitické stavby dolmenu ze 3. stol. př. n. l., jehož pozůstatky se nacházejí v hotelové zahradě
Dolmen hotel - název získal od megalitické stavby dolmenu ze 3. stol. př. n. l., jehož pozůstatky se nacházejí v hotelové zahradě
pobřeží a pláž Bugibba
pobřeží a pláž Bugibba
Fontána Tritonů u městské brány do hlavního města Malty Valletty
Fontána Tritonů u městské brány do hlavního města Malty Valletty
Symbol malé a hrdé země, to je katedrála svatého Jana ve Vallettě
katedrála svatého Jana ve Vallettě
katedrála svatého Jana ve Vallettě
katedrála svatého Jana ve Vallettě
katedrála svatého Jana ve Vallettě
katedrála svatého Jana ve Vallettě
Stětí Jana Křtitele-obraz, který namaloval italský barokní malíř Caravaggio během svého pobytu na Maltě mezi maltézskými rytíři.
Stětí Jana Křtitele-obraz, který namaloval italský barokní malíř Caravaggio během svého pobytu na Maltě mezi maltézskými rytíři.
Valletta
Valletta
Valletta
Valletta
mohutné hradby Valletty
mohutné hradby Valletty
Horní Barrakka zahrady
výhledy na Vallettu z horních Barrakka zahrad
výhledy na Vallettu z horních Barrakka zahrad
výhledy z horních Barrakka zahrad
výhledy na Vallettu z horních Barrakka zahrad
horní Barrakka zahrady
výhledy na Vallettu z horních Barrakka zahrad
horní Barrakka zahrady - Saluting Battery, odkud se každý den v poledne střílí na pozdrav
Na nižší úrovní Barrakka zahrad se nachází Saluting Battery, odkud se každý den v poledne střílí na pozdrav
uličky Valletty
uličky Valletty
uličky Valletty
dolní zahrady Barrakka
Výhledy z dolních zahrad Barrakka
Výhledy z dolních zahrad Barrakka
Výhledy z dolních za hrad Barrakka
Výhledy z dolních zahrad Barrakka
vstup do pevnosti St. Elmo
Pevnost St. Elmo
Válečné muzeum v pevnosti St. Elmo ve Vallettě
Válečné muzeum v pevnosti St. Elmo ve Vallettě
Dopis od panovníka a svatojiřský kříž, který v dubnu 1942 udělil Maltě britský král Jiří VI.
výhled z pevnosti St. Elmo
Valletta
Valletta
Valletta anglická
Valletta
Valletta
pomník Václavu Havlovi - dva a půl metru vysoký hranol ze světlého maltského mramoru, na kterém je vyrytý Havlův podpis i s nezaměnitelným srdcem
Valletta
Valletta
středověká Mdina, tzv. „Tiché město“ je bývalým hlavním městem ostrova Malta
středověká Mdina, tzv. „Tiché město“ je bývalým hlavním městem ostrova Malta
středověká Mdina, tzv. „Tiché město“ je bývalým hlavním městem ostrova Malta
středověká Mdina, tzv. „Tiché město“ je bývalým hlavním městem ostrova Malta
středověká Mdina, tzv. „Tiché město“ je bývalým hlavním městem ostrova Malta
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina - výhled z hradeb
středověká Mdina - výhled z hradeb
středověká Mdina - výhled z hradeb
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
středověká Mdina
Domus Romana - zničený dům z římské éry, který se nachází na hranici mezi Mdinou a Rabatem na Maltě
Domus Romana - zničený dům z římské éry, který se nachází na hranici mezi Mdinou a Rabatem na Maltě
Domus Romana - zničený dům z římské éry, který se nachází na hranici mezi Mdinou a Rabatem na Maltě
Rabat - Bazilika svatého Pavla - římskokatolický farní kostel
Rabat je domovem slavných katakomb sv. Pavla a sv. Agáty . Tyto katakomby byly v římských dobách používány k pohřbívání mrtvých, protože podle římské kultury bylo nehygienické pohřbívat mrtvé ve městě.
Rabat je domovem slavných katakomb sv. Pavla a sv. Agáty . Tyto katakomby byly v římských dobách používány k pohřbívání mrtvých, protože podle římské kultury bylo nehygienické pohřbívat mrtvé ve městě.
Rabat je domovem slavných katakomb sv. Pavla a sv. Agáty . Tyto katakomby byly v římských dobách používány k pohřbívání mrtvých, protože podle římské kultury bylo nehygienické pohřbívat mrtvé ve městě.
město Mosta - Rotunda Santa Marija Assunta (často nazývána Mosta Dome – Mostský chrám)
Rotunda Santa Marija Assunta (často nazývána Mosta Dome – Mostský chrám)
Rotunda Santa Marija Assunta (často nazývána Mosta Dome – Mostský chrám)
Rotunda Santa Marija Assunta (často nazývána Mosta Dome – Mostský chrám)
replika bomby, která připomíná událost z 9. dubna 1942, kdy během bohoslužby na kostel dopadla německá bomba, prorazila kopuli, ale nevybuchla. Na Maltě je událost líčena jako zázrak , ale šlo o sabotáž plzeňských dělníků - bomba neobsahovala rozbušku
Rotunda Santa Marija Assunta (často nazývána Mosta Dome – Mostský chrám)
výhled z Mosta Dome
nádrže na získávání soli z mořské vody
každodenní plavání na střeše hotelu Soreda
na střeše hotelu Soreda
Budova Maltského národního akvária, která svým tvarem připomíná stylizovanou hvězdici, na nábřeží Qawra
pobřeží v městě Qawra (Bugibba)
pobřeží v městě Qawra (Bugibba)
pobřeží v městě Qawra (Bugibba)
pobřeží v městě Qawra (Bugibba)
pobřeží v městě Qawra (Bugibba)
pobřeží v městě Qawra (Bugibba)
pobřeží v městě Qawra (Bugibba)
Útesy Dingli u stejnojmenné vesničky na západním pobřeží Malty
Útesy Dingli u stejnojmenné vesničky na západním pobřeží Malty
kaple sv. Máří Magdaleny je jakýmsi výchozím bodem k procházkám podél Dingli Cliffs
v roce 1939 Britové instalovali na Dingli Cliffs první radarový systém na Maltě
Dingli Cliffs s radarem
jižního pobřeží ostrova Malta
jižního pobřeží ostrova Malta
Modrá jeskyně - Blue Grotto
Modrá jeskyně - Blue Grotto
Modrá jeskyně - Blue Grotto
jižního pobřeží ostrova Malta
Golden Bay neboli Zlatá zátoka
Golden Bay neboli Zlatá zátoka
Stezkou podél pobřeží
opuštěná strážní věž Ghajn Tuffi-eha
Stezkou podél pobřeží na pláže Ghajn Tuffieha a Gnejna Bay
Stezkou podél pobřeží na pláže Ghajn Tuffieha a Gnejna Bay
Ghajn Tuffieha - písečná pláž přístupná po schodech s prudším vstupem do moře
Stezkou podél pobřeží
Stezkou podél pobřeží na pláže Ghajn Tuffieha a Gnejna Bay
Stezkou podél pobřeží na pláže Ghajn Tuffieha a Gnejna Bay
opuštěná strážní věž Ghajn Tuffi-eha
večer strávený ve středověké Mdině
večer strávený ve středověké Mdině
večer strávený ve středověké Mdině
večer strávený ve středověké Mdině
večer strávený ve středověké Mdině
večer strávený ve středověké Mdině
večer strávený ve středověké Mdině
Poslední pohled na Mdinu cestou na letiště a loučíme se s Maltou