Ivana Čečilová

cesty třetího tísíciletí

Římský amfiteátr v Pule
Římský amfiteátr v Pule
Římský amfiteátr v Pule
Římský amfiteátr v Pule
Římský amfiteátr v Pule
Římský amfiteátr v Pule
Dvojitá brána (Porta Gemina)z 2. stol. (součást římského opevnění)
Herkulova brána z 1.st.př.n.l.
Triumfální oblouk rodiny Sergiů z 1.stol.,původně součást Zlaté brány
u oblouku rodiny Sergiů
bazilika Sancta Maria Formosa v Pule
uličky Puly
uličky Puly
Augustův chrám na někdejším fóru a Dianin chrám, do kterého byla ve 13. stol. zabudována radnice
Augustův chrám na někdejším fóru
Augustův chrám na někdejším fóru a Dianin chrám, do kterého byla ve 13. stol. zabudována radnice
zadní část radnice s patrnými zdmi Dianina chrámu
uličky Puly
Pula - renesanční Mariánská katedrála při nábřeží
Pula - renesanční Mariánská katedrála při nábřeží
uličky Puly
uličky Puly
Pula
Pula
jedna z pevností z období Rakouska-Uherska
jedna z pevností z období Rakouska-Uherska
jedna z pevností z období Rakouska-Uherska
výhled na amfiteátr
výhled na amfiteátr
františkánský kostel ze 13. století
františkánský kostel ze 13. století
Pula - rekreační oblast Verudella
Pula - rekreační oblast Verudella
Pula - rekreační oblast Verudella
Pula - rekreační oblast Verudella
Pula - rekreační oblast Verudella
Pula - rekreační oblast Verudella
Pula - rekreační oblast Verudella
Místní pobřeží je velmi členité, proto jsou pláže vytvořeny ze skalních a betonových plat
Místní pobřeží je velmi členité, proto jsou pláže vytvořeny ze skalních a betonových plat
Místní pobřeží je velmi členité, proto jsou pláže vytvořeny ze skalních a betonových plat
Pula - rekreační oblast Verudella
Místní pobřeží je velmi členité, proto jsou pláže vytvořeny ze skalních a betonových plat
Místní pobřeží je velmi členité, proto jsou pláže vytvořeny ze skalních a betonových plat
Pula - rekreační oblast Verudella
Pula - rekreační oblast Verudella
Místní pobřeží je velmi členité, proto jsou pláže vytvořeny ze skalních a betonových plat
Místní pobřeží je velmi členité, proto jsou pláže vytvořeny ze skalních a betonových plat
Pula - rekreační oblast Verudella
na pivu v krásné restauraci na pobřeží
oblíbené kalamáry
krásná restaurace na pobřeží
římský amfiteátr večer
večerní Pula