Ivana Čečilová

cesty třetího tísíciletí

Cesta do Svaté země začíná přistáním v egyptské Tabě u Akabského zálivu Rudého moře
SONESTA BEACH RESORT - TABA
SONESTA BEACH RESORT - TABA
SONESTA BEACH RESORT - TABA
SONESTA BEACH RESORT - TABA
SONESTA BEACH RESORT - TABA
přes záliv Akaba je vidět pobřeží Saudské Arábie
přes záliv Akaba je vidět pobřeží Saudské Arábie
přes záliv Akaba je vidět pobřeží Saudské Arábie
překročení hranice z Izraele do Jordánského království
vítá nás král Abdalláh II. bin al-Husajn
jsme rádi, že jsme přežili pohraniční kontrolu Izraele a vyrážíme na cestu Jordánskem
pohled z oken autobusu
pohled z oken autobusu
příjezd do pouště ve Wadi Rum
příjezd do pouště ve Wadi Rum
nasedáme na džípy
nasedáme na džípy
nasedáme na džípy
jízda pouští ve Wadi Rum
jízda pouští ve Wadi Rum
jízda pouští ve Wadi Rum
jízda pouští ve Wadi Rum
beduínská vesnice Wadi Rum
beduínská vesnice Wadi Rum
zastávka u benzínové stanice :o)
zastávka u benzínové stanice :o)
beduínská vesnice Wadi Rum
Wadi Rum
Wadi Rum
Wadi Rum
naši řidiči byli drsní hoši
Lawrencův pramen,pojmenovaný po britském vojákovi z 1. sv.války
Poušť Wadi Rum
Poušť Wadi Rum
ruiny chrámu kočovných Nabatejců
PETRA - skalní město vytesali do růžového pískovce kočovní Nabatejci ve 3 století př.n.l.
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra soutěska Siq
skalní město Petra
skalní město Petra - soutěska Siq
skalní město Petra - soutěska Siq
skalní město Petra - soutěska Siq
skalní město Petra - soutěska Siq
skalní město Petra - soutěska Siq
skalní město Petra - soutěska Siq
skalní město Petra - soutěska Siq
skalní město Petra - soutěska Siq
budova zvaná Pokladnice - ve skutečnosti královská hrobka
budova zvaná Pokladnice - ve skutečnosti královská hrobka
budova zvaná Pokladnice - ve skutečnosti královská hrobka
budova zvaná Pokladnice - ve skutečnosti královská hrobka
budova zvaná Pokladnice - ve skutečnosti královská hrobka
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
skalní město Petra
město Madaba
Madaba - kostel sv. Jiří
Madaba - kostel sv. Jiří
světově proslulá mozaiková mapa s vyobrazením Svaté země z roku 560 n. l.
světově proslulá mozaiková mapa s vyobrazením Svaté země z roku 560 n. l.
kostele sv. Jiří po přestavbě v roce 1884
kostele sv. Jiří po přestavbě v roce 1884
hora Nebo - ze které Mojžíš po 40 letech putování konečně spatřil Zemi zaslíbenou
památník návštěvy papeže
olivovník zasazený papežem Janem Pavlem II.
takto spatřil Mojžíš svou Zemi zaslíbenou
takto spatřil Mojžíš svou Zemi zaslíbenou
Na hoře Nebo pak Mojžíš zemřel a byl dle tradice pohřben
pohled z hory Nebo
pohled z hory Nebo
Země zaslíbená
Nad údajným hrobem Mojžíše vybudovali první křesťané kapli, která byla později rozšířena v rozsáhlý klášterní komplex
Nad údajným hrobem Mojžíše vybudovali první křesťané kapli, která byla později rozšířena v rozsáhlý klášterní komplex
kočovní Kurdové
ruiny římského města JERASH, založeného Alexandrem Velikým - Hadriánův oblouk
římský voják v městě Jerash
Jerash bylo městské středisko a patřilo k seskupení deseti měst zvaného Dekapole
Jerashi se přezdívá "Pompeje východu"
Oválné fórum asymetrického tvaru se 160 jónskými sloupy
Jerash - cardo - krásná, asi 600 m dlouhá dlážděná ulice
JERASH
JERASH
JERASH
JERASH
JERASH
JERASH
JERASH
JERASH - tržiště
JERASH
Cardo s vítězným obloukem
JERASH
JERASH
JERASH
Nympheum - honosná polokruhovitá fontána ze 2. století.
divadlo
divadlo
divadlo
Chrám bohyně Artemis
Chrám bohyně Artemis
Chrám bohyně Artemis
Diův chrám
Chrám bohyně Artemis
Chrám bohyně Artemis
Oválné fórum
římské divadlo
římské divadlo
římské divadlo
pouze 4 % půdy Jordánska jsou vhodné k obdělávání a 8 % slouží jako pastviny
pouze 4 % půdy Jordánska jsou vhodné k obdělávání a 8 % slouží jako pastviny
pouze 4 % půdy Jordánska jsou vhodné k obdělávání a 8 % slouží jako pastviny
pouze 4 % půdy Jordánska jsou vhodné k obdělávání a 8 % slouží jako pastviny
pouze 4 % půdy Jordánska jsou vhodné k obdělávání a 8 % slouží jako pastviny
hl město Ammán - modrá mešita krále Abduláha
hlavní město Ammán
hlavní město Ammán
hlavní město Ammán
hranice do Izraele
Palestina
hora nad Jerichem, kde dábel pokoušel Krista
Řecký pravoslavný klášter sv. Jiří je jedním z nejstarších v Palestině. V jeho okolí žili mniši již od 3. století v jeskyních, klášter však vyrostl až 5. století.
Wadi Kelt s klášterem sv. Jiří
je libo džus v poušti?
staré hradby Jeruzaléma
Zlatá brána - tudy vstoupí Mesiáš do města
Chrám národů u Getsemanské zahrady - je vybudován nad skálou Agonie, podle místa kde Ježíš trpěl, když se dozvěděl o svém osudu
Getsemanská zahrada
Getsemanská zahrada
Getsemanská zahrada
Getsemanská zahrada
Chrám národů u Getsemanské zahrady
Chrám národů u Getsemanské zahrady
nejstarší olivovník v Getsemanské zahradě
Chrám národů u Getsemanské zahrady
Chrám národů u Getsemanské zahrady
Chrám národů u Getsemanské zahrady
Chrám národů u Getsemanské zahrady
Chrám národů u Getsemanské zahrady
Zlatá brána
kostel na místě hrobu Panny Marie
kostel na místě hrobu Panny Marie
kostel na místě hrobu Panny Marie
kostel na místě hrobu Panny Marie
kostel na místě hrobu Panny Marie
kostel na místě hrobu Panny Marie
kostel na místě hrobu Panny Marie
vojáci základní služby na výletě
hradby Jeruzaléma s mešitou Al Aksa
Zeď nářků - pozůstatek jeruzalémského chrámu
Zeď nářků - pozůstatek jeruzalémského chrámu
Zeď nářků - pozůstatek jeruzalémského chrámu
Zeď nářků - pozůstatek jeruzalémského chrámu
Zeď nářků - oddělená část pro ženy
izraelská policie
Zeď nářků - pozůstatek jeruzalémského chrámu
Zeď nářků - pozůstatek jeruzalémského chrámu
arabská čtvrť
arabská čtvrť
arabská čtvrť
arabská čtvrť
Citadela, také nazývaná Davidova věž
Citadela, také nazývaná Davidova věž
pohled na Jeruzalém z Citadely
pohled na chrám Božího hrobu z Citadely
pohled na Jeruzalém z Citadely
pohled na Jeruzalém z Citadely
pohled na Jeruzalém z Citadely
pohled na chrám Božího hrobu z Citadely
pohled na Jeruzalém z Citadely
pohled na Jeruzalém z Citadely
pohled na Jeruzalém z Citadely
pohled na Jeruzalém z Citadely
Citadela, také nazývaná Davidova vě
Betlém - Chrám Narození Páně
Betlém - Chrám Narození Páně
Betlém - Chrám Narození Páně
Betlém - Chrám Narození Páně
Betlém - Chrám Narození Páně
Betlém - Chrám Narození Páně - vchod do podzemí
místo narození Ježíše
místo, kde stály jesličky
Betlém - Chrám Narození Páně
Betlém - Chrám Narození Páně
Betlém - Chrám Narození Páně
území Palestiny - Západní břeh Jordánu
palestinská stopka :o)
židovské osady na Západním břehu
židovské osady na Západním břehu
bezpečnostní bariéra kolem palestinského území
bezpečnostní bariéra kolem palestinského území
bezpečnostní bariéra kolem palestinského území
bezpečnostní bariéra kolem palestinského území
noční procházka Jeruzalémem
noční procházka Jeruzalémem
noční procházka Jeruzalémem
noční procházka Jeruzalémem
noční procházka Jeruzalémem
noční procházka Jeruzalémem - chrám národů
noční procházka Jeruzalémem - hora Sion
noční procházka Jeruzalémem - chrám na hoře Sion
socha krále Davida
brána Sion
uličky židovské čtvrti
uličky židovské čtvrti
uličky židovské čtvrti
pozůstatky staré římské třídy
uličky židovské čtvrti
uličky židovské čtvrti
uličky židovské čtvrti
uličky židovské čtvrti
noční pohled na Zeď nářků
noční pohled na Zeď nářků
noční pohled na Zeď nářků
noční pohled na Zeď nářků
noční pohled na Zeď nářků
noční pohled na Zeď nářků
tajemný noční Jeruzalém
tajemný noční Jeruzalém
tajemný noční Jeruzalém
hradby
hotel Krále Davida
Sedmiramenný svícen Menorah
Knesset - izraelský parlament - je darem rodiny Rothschild z Anglie
mešita Al Aksa
kašna na chrámovém náměstí
Skalní dóm - Omarova mešita
Skalní dóm - Omarova mešita
Skalní dóm - Omarova mešita
Skalní dóm - Omarova mešita
pohled na Olivovou horu a ruský pravoslavný Kostel Marie Magdaleny v Getsemanské zahradě
chrámové náměstí
Skalní dóm - Omarova mešita
Skalní dóm - Omarova mešita
Křížová cesta - první zastavení - kaple bičování a soudu
Křížová cesta - první zastavení - kaple bičování a soudu
Křížová cesta - první zastavení - kaple bičování a soudu
Křížová cesta - první zastavení - kaple bičování a soudu
Křížová cesta - 2. zastavení - Ježíš na sebe bere kříž
kostel na Křížové cestě
4.zastavení - Ježíš potkává svou Matku
4.zastavení - Ježíš potkává svou Matku
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
závěr Křížové cesty - pád Ježíše před horou Golgota
závěr Křížové cesty - pád Ježíše před horou Golgota
„V poledne nastala tma po celé zemi…“ Mt 27,45 - GOLGOTA
chrám Božího hrobu
všudypřítomné nádoby na likvidaci výbušnin
chrám Božího hrobu
chrám Božího hrobu
chrám Božího hrobu
Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s vonnými látkami do lněných pláten, jak je to při pohřbu u Židů zvykem. - Jan 19,40
pohled z Golgoty na desku Ježíšova pomazání
chrám Božího hrobu
Golgota
místo Ježíšovy smrti - Golgota
místo Ježíšovy smrti
místo Ježíšovy smrti
kopule nad božím hrobem
kopule nad božím hrobem
chrám Božího hrobu
Josef z Arimatie přijal Ježíšovo tělo, zavinul do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále.“ Bible:Mt 27,59n
chrám Božího hrobu
vstup do božího hrobu
chrám Božího hrobu
bar micva,náboženský obřad, kdy jsou uváděni třináctiletí chlapci mezi dospělé muže
oběd v košér restauraci
brána Sión
hora Sión - kostel usnutí Panny Marie
hora Sión - kostel usnutí Panny Marie a socha krále Davida
místo Poslední večeře
místo Poslední večeře
místo Poslední večeře
arménský kostel
arménský kostel
uličky starého Jeruzaléma
pohled na Jeruzalém z Olivetské hory
pohled na Jeruzalém z Olivetské hory
na Olivetské hoře
pohled na Jeruzalém z Olivetské hory
pohled na Jeruzalém z Olivetské hory
označení hladiny světového oceánu cestou k Mrtvému moři
označení hladiny světového oceánu cestou k Mrtvému moři
pevnost Masada - na stolové hoře na jihu Judské pouště
pevnost Masada - na stolové hoře na jihu Judské pouště
Pevnost byla velmi důmyslně vybudována jako sídlo krále Heroda v roce 37 před n. l.
židovští rebelové v roce 66 n. l. obsadili pevnost
po dobu několika let vzdorovali římským legiím
Mrtvé moře
Římané nakonec navršili u stometrové skalní stěny přístupovou rampu z kamení a pevnost dobyli
Mrtvé moře neustále ustupuje - 1 m za rok!
důmyslné vytápění ve stěnách i podlaze
Římané nakonec navršili u stometrové skalní stěny přístupovou rampu z kamení a pevnost dobyli
Žídé raději spáchali hromadnou sebevraždu
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Mrtvé moře - 420 metrů pod hladinou světového oceánu je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu
turistický resort s plážemi pro koupání
slanost vody dosahuje 30 - 35 %
Pro udržení se nad hladinou není potřeba plavat – stačí do vody usednout a nechat se nadnášet.
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Mrtvé moře
Lotova žena - ohlédla se na Sodomu a Gomoru a zkameněla :o)
Domů míříme opět z egyptské Taby a cesta na letiště připomíná cestu měsíční krajinou
Domů míříme opět z egyptské Taby a cesta na letiště připomíná cestu měsíční krajinou
Domů míříme opět z egyptské Taby a cesta na letiště připomíná cestu měsíční krajinou
Letiště Taba bylo vybudováno po dobytí Sinaje Izraelem v šestidenní válce v roce 1967.
letiště Taba
letíme do Prahy, i když chvíli jsme věřili, že do Stockholmu