Ivana Čečilová

cesty třetího tísíciletí

Cesta do Řecka vedla Slovenskem, Maďarskem, Srbskem a foto je z Makedonie
Cesta do Řecka vedla Slovenskem, Maďarskem, Srbskem a foto je z Makedonie
Cesta do Řecka vedla Slovenskem, Maďarskem, Srbskem a foto je z Makedonie
Cesta do Řecka vedla Slovenskem, Maďarskem, Srbskem a foto je z Makedonie
Soluň (Thessaloniki)
Soluň (Thessaloniki)
Soluň (Thessaloniki) - kostel Agia Sofia
Soluň (Thessaloniki)
Soluň (Thessaloniki) - kostel Agia Sofia
Soluň (Thessaloniki) - kostel Agia Sofia
Soluň (Thessaloniki) - kostel Agia Sofia
Soluň (Thessaloniki) - kostel Agia Sofia
Soluň (Thessaloniki) - kostel Agia Sofia
Soluň (Thessaloniki)
Soluň (Thessaloniki)
Soluň (Thessaloniki)
Soluň (Thessaloniki)
Soluň (Thessaloniki) - televizní věž
výhled na Soluň z restaurace v televizní věži
výhled na Soluň z restaurace v televizní věži
televizní věž
trh v Soluni
trh v Soluni
trh v Soluni
trh v Soluni
Soluň - hradby ve starobylé čtvrti Kastro
Soluň - nové domy ve starobylé čtvrti Kastro
Soluň - hradby ve starobylé čtvrti Kastro
Soluň - hradby ve starobylé čtvrti Kastro
výhled na Soluň z hradeb
výhled na Soluň z hradeb
Soluň na hradbách
Soluň - hradby ve starobylé čtvrti Kastro
Soluň - hradby ve starobylé čtvrti Kastro
Čtvrť Kastro a byzantské hradby v Soluni
Čtvrť Kastro a byzantské hradby v Soluni
Egejské moře nás přivítalo nevlídným počasím
Litochoro - ubytování pod Olympem, jehož zasněžený vrchol nás pozdravil při snídani
údolím Pindos k městečku Kalambaka a ke klášterům Meteora
Klášter svatého Mikuláše
u kláštera svatého Mikuláše
Klášter svatého Mikuláše
Klášter svatého Mikuláše
u kláštera svatého Mikuláše
Klášter svatého Mikuláše
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - klášter Sv.Barbara Roussanou
Meteora - klášter Sv.Barbara Roussanou
Meteora - klášter Sv.Barbara Roussanou
Meteora - klášter Sv.Barbara Roussanou
Meteora - pohled z  kláštera Sv.Barbara Roussanou
Meteora - klášter Sv.Barbara Roussanou
Meteora - klášter Sv.Barbara Roussanou
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
Klášter Sv. Trojice - Ag.Triáda
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice - místo pro tahání věcí do kláštera
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Klášter Sv. Trojice
Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal
klášter sv. Štěpána
klášter sv. Štěpána
Varlam klášter
Varlam klášter
pohled z kláštera Varlam
Varlam klášter
Varlam klášter
Varlam klášter
Varlam klášter
Varlam klášter
Varlam klášter
Megalon Meteoro (tzv. Velký)
Megalon Meteoro (tzv. Velký)
Megalon Meteoro (tzv. Velký)
z městečka Litochoro stoupáme na Olymp
k Olympu
Mytikas (2917 m) nejvyšší vrchol pohoří Olymp
Mytikas (2917 m) nejvyšší vrchol pohoří Olymp
pohoří Olymp
kostel sv. Dionýsa pod Olympem
pod Olympem
pod Olympem
Olymp
pohořím Parnas  k Delfám
pohořím Parnas  k Delfám
pohořím Parnas  k Delfám
přijíždíme do Delf
DELFY
ubytování v Delfách a oslava čarodějnic
výhled z okna na Korintský záliv
náš hotel v Delfách
Korintský záliv a záplava olivovníků
Korintský záliv
jedna z archeologických lokalit Delf v nadmořské výšce 600 m, 17 km od moře
Delfy - Marmanská terasa - gymnasion
pohled na horní terasu, kde věštila věštkyně Pýthia
pohled na horní terasu, kde věštila věštkyně Pýthia
Delfy - Marmanská terasa - místo kultu bohyně Athény
Delfy - kruhovitý tholos v Athénině svatyni
Delfy - Marmanská terasa - místo kultu bohyně Athény
Delfy - Marmanská terasa - místo kultu bohyně Athény
Delfy - Marmanská terasa - místo kultu bohyně Athény
Delfy - Marmanská terasa - místo kultu bohyně Athény
Delfy - kruhovitý tholos v Athénině svatyni
Delfy - kruhovitý tholos v Athénině svatyni
Delfy - kruhovitý tholos v Athénině svatyni
pohled na Korintský záliv
městečko Itea u Korintského zálivu
městečko Itea u Korintského zálivu - v pozadí v horách Delfy
vlevo v horách - Delfy - od Korintského zálivu
městečko Galaxidy
kostel v městečku Galaxidy
Korintský záliv a zkouška teploty vody
kostelíček nad Korintským zálivem
kostelíček nad Korintským zálivem
Korintský záliv
Korintský záliv
Korintský záliv
Korintský záliv
opět na vykopávkách v Delfách - horní areál - místo slavné věštírny
cestu k věštírně lemovaly pokladnice různých měst k uchování  darů a k odpočinku
cestu k věštírně lemovaly pokladnice různých měst k uchování  darů a k odpočinku
omfalos - tímto kamenem označil kdysi Zeus pupek světa a určil místo pro postavení věštírny
pokladnice Athén k uchování  darů věštírně a k odpočinku Athéňanů
pokladnice města Athén
zbytky Apollónova chrámu v Delfách
cesta k Apollónovu chrámu
Apollónův chrám, kde kněžky Pýthie věštily
Apollónův chrám, kde kněžky Pýthie věštily
Apollónův chrám, kde kněžky Pýthie věštily
Antické divadlo v Delfách
Antické divadlo v Delfách
Antické divadlo a pohled na celý posvátný okrsek v Delfách
sportovní stadión, kde se odehrávaly Pýthijské hry, starší než olympijské
sportovní stadión, kde se odehrávaly Pýthijské hry, starší než olympijské
Delfy - muzeum - tato sfinga stála na sloupu v posvátném okrsku
bronzová socha vozataje zhotovena na památku vítězství v závodě kočárů během Pýthijských her v roce 478 př. n. l.
Muzeum
maketa areálu delfské věštírny
Místo bitvy u Marathonu (12. září 490 př. n. l.) mezi Peršany a Athéňany
Místo bitvy u Marathonu (12. září 490 př. n. l.) - mohyla s popelem padlých Athéňanů
pomník z bílého mramoru, na počest platejským bojovníkům,kteří jediní pomohli Athéňanům v bitvě u Marathónu
naše ubytování v Athénách - opravdu 42 km od bojiště u Marathónu :o)
Athény - pohled na akropoli přes bránu římského fóra
Athény - římské fórum s bránou zasvěcenou bohyni Athéně
Athény - večerní pohled na akropoli z hotelu
Athény - náměstí Monastiraki s mešitou Sintrivani
Divadlo Heroda Attika
Divadlo Heroda Attika z Akropole
Propyleje - monumentální vstupní brána na Akropoli
stoupáme na Akropolis
stoupáme na Akropolis - v překladu - město na pahorku
Akropolis
Akropolis v Athénách - Erechtheion
Parthenon - uložiště městského pokladu a příbytek pro sochu bohyně Athény
Parthenon - uložiště městského pokladu a příbytek pro sochu bohyně Athény
Parthenon - uložiště městského pokladu a příbytek pro sochu bohyně Athény
Parthenon - uložiště městského pokladu a příbytek pro sochu bohyně Athény
Parthenon - uložiště městského pokladu a příbytek pro sochu bohyně Athény
Diův chrám z Akropole
pohled a Akropole na pahorek Lykavittos
Erechtheion a pohled na Athény z Akropole
Parthenon - uložiště městského pokladu a příbytek pro sochu bohyně Athény
pohled na Dionýsovo divadlo z Akropole
pohled z Akropole na divadlo Heroda Attika
Akropolis v Athénách - Erechtheion
Akropolis v Athénách - Erechtheion
Akropolis v Athénách
Akropolis v Athénách
Akropolis v Athénách
Akropolis v Athénách - Erechtheion
Akropolis v Athénách - Erechtheion
Akropolis v Athénách - Erechtheion
Erechtheion
Pohled z Akropole na Héfaistův chrám na Staré agoře
Divadlo Heroda Attika
Divadlo Heroda Attika
Divadlo Heroda Attika
Dionýsovo divadlo
Hadriánův oblouk - tvořil hranici starých a nových Athén
cesta k Diovu chrámu v Athénách
Chrám Olympia Dia
Akropolis od Diova chrámu
Chrám Olympia Dia
Diův chrám v Athénách, v pozadí Akropolis
Chrám Olympia Dia
Chrám Olympia Dia
Akropolis a Hadriánův oblouk
Nové muzeum Akropole
Muzeum Akropole stojí na pilotech přímo uprostřed archeologických vykopávek
množství antických soch, které náležely ke kultovním místům ležícím na svazích akropolské skály
množství antických soch, které náležely ke kultovním místům ležícím na svazích akropolské skály
vlysy, metopy a frontony z Parthenonu
vlysy, metopy a frontony z Parthenonu
vlysy, metopy a frontony z Parthenonu
vlysy, metopy a frontony z Parthenonu
Pohled na Akropoli z Vrchu múz
Památník Římského dobrodince Filopappa na Vrchu múz
Pohled na Akropoli z Vrchu múz
agora pod Akropolis
kostel Svatých apoštolů z 11. století
antická agora na nízkém vrchu Agoraios Kolonos
Attalova pasáž dříve k obchodním účelům, nyní muzeum
antická agora na nízkém vrchu Agoraios Kolonos
Attalova pasáž dříve k obchodním účelům, nyní muzeum
Model této agory, centra každodenní aktivity obyvatelstva antických Athén
Attalova pasáž dříve k obchodním účelům, nyní muzeum
antická agora s křesťanským kostelem z 11.stol.
Héfaistův chrám, jedna z nejlépe dochovaných antických památek
Héfaistův chrám, jedna z nejlépe dochovaných antických památek
Héfaistův chrám, jedna z nejlépe dochovaných antických památek
Héfaistův chrám, jedna z nejlépe dochovaných antických památek
...neumí číst ?
večerní pohledy na Akropolis
večerní pohledy na Akropolis
podél břehů Egejského moře ke Korintskému průplavu
podél břehů Egejského moře ke Korintskému průplavu
podél břehů Egejského moře ke Korintskému průplavu
pláž Kineta před Korintem
pláž Kineta - Řekové v prošívaných vestách jen zděšeně sledují naše koupání !!!
Korintský průplav - pohled do Jónského moře
Korintský průplav - pohled do Egejského moře
Korintský průplav přetíná Korintskou šíji, která spojuje Peloponés s pevninským Řeckem
Mykény - hradní pahorek
Mykény - naše první zastávka na Peloponézu
Lví hrobka
uvnitř Lví hrobky
Lví hrobka
cesta ke vstupu do hradu - ke slavné Lví bráně přibližně z r.1250 př.n.l.
Lví brána v mohutných "kyklopských" hradbách
Lví brána v mohutných "kyklopských" hradbách
Lví brána v mohutných "kyklopských" hradbách
Mykény - hrad - kruhové pohřebiště
Mykény - hrobový okruh - tzv. šachtové hroby
Mykénský hrad
Mykény - pohled z hradu
pohled z hradu
Mykénský hrad
Mykénský hrad
Mykény - vchod do zásobárny vody
Mykény studně
Mykény - další z bran do hradu
Mykény - muzeum - pozůstatky výzdoby hradu
známá Agamemnónova zlatá maska /v tomto muzeu pouze kopie - originál v Athénách/
Mykény - muzeum
hrobka Aigistha
hrobka manželky mykénského krále Agamemnona - Klytaimnéstry
hrobka manželky mykénského krále Agamemnona - Klytaimnéstry
hrobky byly kupolové podzemní stavby
pohled na pahorek se zbytky mykénského hradu
kruhové pohřebiště 17.stol.př.n.l.
kruhové pohřebiště
kruhové pohřebiště
kupolový hrob - označen jako Atreova pokladnice
kupolový hrob - označen jako Atreova pokladnice
kupolový hrob - označen jako Atreova pokladnice
Nafplio - 1829 až 1834 bylo hlavním městem Řecka
Nafplio
Nafplio - pevnost Bourtzi
Nafplio - leží v Argolském zálivu
Nafplio
Nafplio
Nafplio - pevnost Palamidi
Nafplio - pevnost Palamidi - rozhled z Achilovy bašty
Nafplio - pevnost Palamidi - rozhled z Achilovy bašty
pevnost Palamidi nad Nafpliem
Nafplio - pevnost Palamidi
na pevnosti Palamidi nad Nafpliem
z pevnosti Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
Pevnost Palamidi na 216 metrů vysoké skále nad Nafpliem měla sedm samostatných benátských pevností
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pevnost Palamidi nad Nafpliem
pohled z pevnosti na náš hotel v Nafpliu
pevnost Palamidi nad Nafpliem
Nafplio - pohled na místní městskou pláž
Nafplio - koupání na místní městské pláži
Nafplio - druhá pevnost - Akronafplia
Nafplio - druhá pevnost - Akronafplia
Nafplio - u druhé pevnosti - Akronafplia
Nafplio - druhá pevnost - Akronafplia
záliv Argolikos
Tolo u zálivu Argolikos
Tolo u zálivu Argolikos
od zálivu Argolikos vyrážíme do Sparty
cesta ke Spartě začíná překonáním pohoří Parnon
Sparta byla chráněna pohořím Parnon na východě a Taygétos na západě
Sparta byla chráněna pohořím Parnon na východě a Taygétos na západě
Sparta byla chráněna pohořím Parnon na východě a Taygétos na západě
Sparta
Sparta - Archeologické muzeum
Mramorová socha- spartský hoplíta, patrně Leónidás I., hrdina od Thermopyl
nádherné mozaiky z podlah spartských domů
nádherné mozaiky z podlah spartských domů
Zbytky stavby zvané Leonidaion
u nohou slavného spartského krále Leónidáse I.
divadlo ve Spartě
slabé děti Sparťané házeli do této propasti v pohoří Taygétos
slabé děti Sparťané házeli do této propasti v pohoří Taygétos
cesta k jihu přes pohoří Taygétos
serpentiny v pohoří Taygétos
cesta k jihu přes pohoří Taygétos
cesta k jihu přes pohoří Taygétos
cesta k jihu přes pohoří Taygétos
cesta k jihu přes pohoří Taygétos
opět u moře - městečko Kalamáta - dlouho patřila ke Spartě
ubytování v Kalamátě
pohled z okna hotelu v Kalamátě
pohled z okna hotelu v Kalamátě
Starověká Olympie - vykopávky německých archeologů, systematicky prováděné od roku 1875
Olympia - Gymnasion - zde se neodění jinoši a muži zdokonalovali v nejrůznějších tělesných cvičeních
Olympia - zbytky římských lázní
Olympia - místo pro cvičení - sportoviště a různé svatyně
Olympia - Filippeion - kruhový chrámek připomínající vítězství Filipa II.makedonského r. 338 př.n.l.
Olympia - Filippeion a Héřin chrám
Olympia - Filippeion - kruhový chrámek připomínající vítězství Filipa II.makedonského r. 338 př.n.l.
Chrám bohyně Héry - řadí se k nejstarším v Řecku
Chrám bohyně Héry - řadí se k nejstarším v Řecku
chrám bohyně Héry
Olympia - zde stála velkolepá kašna Heroda Attika
Olympia - zde stála velkolepá kašna Heroda Attika s terasou s pokladnicemi na votivní dary
Olympia - pohled z terasy na Héřin chrám před nímž se vždy zapaluje sluncem olympijský oheň
Olympia - závodiště - dějiště původních olympiád
Olympia - závodiště s dosud patrnými startovními pražci
Olympia - brána borců - vstup na stadión
Olympia - schodiště do chrámu Dia Olympského
chrám Dia Olympského
chrám Dia Olympského
Leonidaion - jakýsi hotel pro VIP hosty ze 4.stol.př.n.l.
chrám Dia Olympského
Olympia - zde stála Feidiova dílna,kde slavný sochař vytvořil Diovu sochu - jeden ze sedmi divů světa
zobrazení této sochy z muzea v Olympii
Feidiova dílna byla později přestavěna na byzantský kostelík
opouštíme posvátný okrsek v Olympii
Olympia - nedávno renovované muzeum
Hermes s malým Dionýsem od sochaře Praxitela ze 4. století př.n.l. (Hermés byl mimo jiné také ochránce všech cestovatelů - náš kluk!)
Níké Olympijská od sochaře Paióna - 5. stol. př. n. l. Stávala v chrámu boha Dia
průčelí jedné z pokladen na dary
model areálu Olympie
jeden ze štítů Diova chrámu
figurky z obětiště boha Dia
sochy z kašny Heroda Attika
jedeme k severu a opouštíme Peloponés
jedeme k severu a opouštíme Peloponés
most Rio-Antirio spojující poloostrov Peloponés a řeckou pevninu
opouštíme Peloponés
Most Rio-Antirio spojující poloostrov Peloponés a řeckou pevninu
most Rio-Antirio spojující poloostrov Peloponés a řeckou pevninu
most Rio-Antirio spojující poloostrov Peloponés a řeckou pevninu
most Rio-Antirio spojující poloostrov Peloponés a řeckou pevninu
noc v Mesolóngi u solné laguny plné komárů, kde na malárii zemřel lord Byron - nás také málem sežrali :o))
noc v Mesolóngi u solné laguny plné komárů, kde na malárii zemřel lord Byron - nás také málem sežrali :o))
podél zálivu Ambracian
podél břehů Jónského moře k Lefkádě
ostrov Lefkáda je s pevninou spojený uměle vytvořeným náspem se silnicí
a mostem, který se otáčí a pouští lodě a pak zase auta
ostrov Lefkada
ostrov Lefkada
ostrov Lefkada
ostrov Lefkada a jeho nádherné pláže
ostrov Lefkada - koupání v průzračném Jónském moři
ostrov Lefkada
ostrov Lefkada
ostrov Lefkada
ostrov Lefkada
ostrov Lefkada - kavárničky hl. města jsou zatím prázdné
ostrov Lefkada - kavárničky hl. města jsou zatím prázdné
ostrov Lefkada - most už se nám opět natáčí
opouštíme ostrov Lefkada
úpatí hory Tómaros a kdysi slavná věštírna Dodóni
Dodóni - po Delfách druhá nejvýznamnější věštírna s divadlem ze 3.stol.př.n.l.
Dodóni - po Delfách druhá nejvýznamnější věštírna s divadlem ze 3.stol.př.n.l.
Ioánnina a citadela Frúrion na mysu vybíhajícím do jezera
Ioánnina u  jezera Pamvotis
Ioánnina u jezera Pamvotis
Ioánnina - u jezera Pamvotis
Ioánnina a citadela Frúrion na mysu vybíhajícím do jezera
Ioánnina - schody k citadele
Ioánnina - v citadele Frúrion
Ioánnina - mešita z doby turecké nadvlády
Ioánnina - mešita z doby turecké nadvlády
přijíždíme do kraje Zagorie kousek od hranic s Albánií v pohoří Pindos
Zagorie - pohoří Pindos
vítá nás zagorijská žena
zagorijská žena - námi nazvaná stará Zagorka :o)
Zagorské vesnice položené v horách severního Pindosu
Zagorské vesnice položené v horách severního Pindosu
Zagorské vesnice položené v horách severního Pindosu
Zagorské vesnice položené v horách severního Pindosu
Zagorské vesnice položené v horách severního Pindosu
Zagorské vesnice položené v horách severního Pindosu
Zagorské vesnice položené v horách severního Pindosu